Friday, September 08, 2006

陌路

離開 又如何
終有一天 終需回來

存在 又如何
終有一天 你我終將歸去

在你心 我是怎樣的形
在我心 你有怎樣的影
揮之不去
始終是心上的你 我 和回憶

某天 當我不再歸來
某夜 當我不再眷戀你給的溫暖
某年 當我習慣一個人
或許 我和你 你和我
終將 成了陌路
不再彼此歸屬....

0 Comments:

Post a Comment

<< Home